KURS E-001: KVALITETSSTYRING MED NS-EN ISO 9001:2008

Grunnleggende innføring i standarden

 

Les mer

 

KURS E-002: MILJØSTYRING MED NS-EN ISO 14001:2004

Grunnleggende innføring i standarden

 

Les mer

 

KURS E-003: ARBEIDSMILJØ OG SIKKERHET MED SN-BS OHSAS 18001:2007

Grunnleggende innføring i standarden

 

Les mer

 

KURS E-004: HMS GRUNNKURS

Grunnleggende HMS opplæring

 

Les mer

 

KURS E-006: REVISJONSKURS MED NS-EN ISO 19011:2011

Opplæring i revisjonsprosessen med eksempler fra revisjoner

 

Les mer

 

KURS E-007: OPPLÆRING MED EOQ SERTIFISERING AV REVISJONSPERSONELL

NS-EN ISO 19011:2011

NS-EN ISO 9001:2008

 

Les mer

 

KURS E-008: BEDRFTSINTERN OPPLÆRING

Temaer:

- Kvalitetsledelse

- Miljøstyring

- HMS ledelse

- Revisjon

 

Les mer  |

 

KURS E-009: HMS KURS FOR LEDERE OG VERNEPERSONELL

I henhold til AML §3-5, 3-2 samt Veiledning for arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø og sikkerhetsarbeid samt rammverket for HMS kurs fastsatt av NHO/LO

 

Les mer

 

 

KURS E-010: SYSTEMREVISJON I PRAKSIS

Grunnopplæring av systemrevisorer med NS-EN ISO 19011:2002.

Kurset består av :

Del 1: Nettbasert kurs med revisjonsstandarden NS-EN ISO 19011:2002

Del 2 :Et 2 dagers praktisk revisjonskurs med revisjonstrening.

Kurset krever at deltaker har grunnskap om ISO 9001. Anbefaler Kurs E-001 Kvalitetsstyring med NS-EN ISO 9001:2008 hvis deltaker mangler basiskunnskap om standarden.

 

Les mer

 

 

 

 

© Veritech As. Alle rettigheter reservert