Kurs E-002: Miljøstyring med NS-EN ISO 14001:2004

 

Inkludert tillegg fra EMAS forskriften

 

Type kurs : e-læringmed WebTop trainer™

 

Type kurs: Nettbasert kurs, Nettbasert eksamen

 

Pris pr.deltaker (mvafritt): 1900

 

 

E-læringskurset gir en innføring i miljøstyring med NS-EN ISO 14001:2004.

 

Kurset er delt opp i temaer og leksjoner som tar deltakeren gjennom standarden med bruk av eksempler fra bedrifter som er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2004.

 

Kurset er interaktivt som vil si at deltakeren blir testet med kontrollspørsmål og en avsluttende eksamen. Kurset kan repeteres og eksamen kan tas på nytt hvis deltakeren ikke består.

 

Deltakeren kan når som helst hente opp NS-EN ISO 14001:2004 uten å avbryte kurset.

 

Kursdeltakeren kan stille spørsmål til et kursforum som besvares av kursansvarlig i Veritech as.

 

Fakta:

 

Tid for gjennomføring:              ca 3 timer som kan gjennomføres i det tempo som ønskes av deltakeren

 

 

Målgruppe:                               Miljøledere, HMS personell, internrevisorer og ledere.

 

                                                 Kurset tilfredsstiller krav i ISO 14001:2004 til kompetanse om standarden.

 

 

Forkunnskaper:                        Ingen

 

 

Faglig ansvarlig og support:     Magnus Robbestad Veritech as

 

 

Etter bestått eksamen får deltakeren kursbevis.

 

 

 

 

© Veritech As. Alle rettigheter reservert