KURS E-009: HMS KURS FOR LEDERE OG VERNEPERSONELL

Type kurs: Nettbasert kurs, Nettbasert eksamen

Pris pr. deltaker (mva fritt): 1500

 

 

 • HMS/ Internkontrollsystemer
 • HMS lovgivning
 • HMS ansvar
 • Internkontrollforskriften av 1997
 • Vernetjenesten
 • HMS Utvalg
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Beredskap og varsling
 • Inkluderende arbeidsmiljø
 • HMS kultur

E-læringskursets formål er å gi nødvendig lovpålagt opplæring i arbeidsmiljø til ledere og vernepersonell.

 

Kurse er utarbeidet i henhold til Arbeidsmiljølovens krav § 3-5 samt veiledning om ” Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid” utgitt av Arbeidstilsynet feb 2007.

 

Med kurset oppnår kursdeltakeren kompetanse og forståelse for :

 • Hvilket ansvar arbeidsgiver, leder og arbeidstaker har i forhold til arbeidsmiljøloven.
 • Hvilke muligheter en organisasjon har for å arbeide systematisk for å ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.
 • HMS lovgivningen.

 

Kurset er interaktivt, som vil si at deltakeren blir testet med kontrollspørsmål og må gjennomføre en avsluttende eksamen.

Kursdeltakeren kan stille spørsmål til et kursforum som besvares av kursansvarlig i Veritech as.

 

 

 Fakta :

 

Tid for gjennomføring : Ca 2 timer

Målgruppe : Arbeidsgivere, ledere og helse- og verne-personell.

Forkunnskaper : Ingen

Pris : se egen prisliste

Faglig ansvarlig og support : Magnus Robbestad Veritech AS,

 

 

 

 

 

 

© Veritech As. Alle rettigheter reservert